Så styrs församlingen

Så styrs församlingen 2014 – 2017

 

Kyrkofullmäktige

Valda vid kyrkovalet i september 2013

 

Ledamöter

Carl Gyllenhammar (ordförande)

Anders Lindhoff (vice ordförande)

Aina Österberg

Anette Lannermo

Anita Lewenhagen

Anna-Carin Mårtensson

Clary Enström

Clas Boström

Lena Karlsson

Marie Ljustermo

Nils Södling

Pia Wännerdahl

Sofie Lindqvist

 

Ersättare

Anna Österholm

Britt-Marie Winther

Lena Baudin

Olof Forsberg

Solveig Benn

Therese Ljustermo

Ylwa Borg

 

 

Kyrkorådet

Valda av kyrkofullmäktige i december 2013

 

Ledamöter

Anette Lannermo (ordförande)

Clas Boström (vice ordförande)

Anders Lindhoff

Anna-Carin Mårtensson

Clary Enström

Marie Ljustermo

Carl Gyllenhammar

Kyrkoherden är självskriven i kraft av sitt ämbete

 

Ersättare

Aina Österberg

Britt-Marie Winther

Lena Karlsson

Monica Henriksson