Roslags-Kulla kyrkogård

Kyrkogården, och kyrkan omges av en vacker bogårdsmur som började uppföras 1715. Innanför muren är kyrkogården belägen. Här upplåter församlingen plats till alla i församlingen skrivna. I dagsläget finns här 604 gravplatser.

 

 

 

 

 

 

 

I direkt anslutning till kyrkogården finns minneslunden som invigdes 1990.

I minneslunden erbjuder församlingen plats till alla som önskar.