Roslags-Kulla kyrka

Ny webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/osteraker

Roslags-Kulla kyrka invigdes 1706 efter att en äldre kyrka belägen på samma plats hade rivits. Bygget hade börjat på initiativ av slottherren på Östanå, greve Fabian Wrede. Det sägs att timret till kyrkan kom från Finland, vilket inte är omöjligt, eftersom smedjorna i Wira bruk förbrukade mycket timmer och Fabian Wrede ägde gårdar i Finland.

Smederna i bruket har skänkt en av klockorna och också ljuskronan i kyrkan.

Kyrkan är en korsarmad och har en lökkupol. Kyrkans yttre panel tillkom 1728 och klocksapeln byggdes på 1750-talet. Roslags-Kulla kyrka representerar lantlig senbarock och är unik i Sverige genom sitt oförändrade skick.


IMG_0139IMG_0140

 

Foto: Jan Ekström