Pilgrimsled

Pilgrimsled Ljusterö

Pilgrimsled Ljusterö går på Ljusterö Kullas församlings eget skogskifte. Man hittar dit om man med utgångspunkt från parkeringen vid kyrkan går i sydvästlig riktning förbi hembygdsföreningens stuga längs den gamla vägen mot södra Ljusterö. När man efter ca en km ser den stora asfaltvägen mot södra Ljusterö går man ytterligare ca 200 m och där har man på vänster sida parkeringen där leden startar.  Leden är ganska kort bara 2.3 km men den är krävande och kuperad och det tar minst en timme att gå runt. Man bör se upp för halkrisker då det är fuktigt.

Pilgrimsvandring har alltid varit kännetecken för en levande kyrka. De första kristna kallades för ”Vägen” Man gick livets väg!

Hur det än är så är vi alla på samma väg, livets väg. Ordet pilgrim kommer av latinet och betyder främling. Vi möter det som är främmande både inom oss själva, men också utanför, att våga möta våra medmänniskor med kärlek och respekt.

Pilgrimsvandringen har 7 nyckelord som vi kan ha med oss: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande.