Om församlingen

Roslags-Kulla delen av församlingen ligger på fastlandet och har flera kulturhistoriskt intressanta platser, såsom Östanå slott, Wira bruk och, inte minst, Roslags-Kulla kyrka.

Ljusterödelen av församlingen innefattar, förutom själva Ljusterö, även ett flertal öar i mellanskärgården, där Ingmarsö och Husarö är de största öarna med bofast befolkning.

De senaste decenniet har en viss inflyttning skett på Ljusterö, då en del fritidsboende valt att bli permanetboende. Framöver förvänas den bofasta befolkningen öka i församlingen.