Monteringsanvisningar för gravstenar

Kyrkogården är en plats som besöks av allmänheten och det är en arbetsplats för kyrkogårdspersonalen och inhyrda. Det är en arbetsmiljöfråga för kyrkogårdsförvaltningen som därför har ansvar för kontrollen av gravvårdssäkerheten, men det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravstenar som inte står säkert åtgärdas. Om gravrättsinnehavaren har gett en firma i uppdrag att montera gravstenen ska det framgå att denna firma åtagit sig monteringen enligt gällande bestämmelser.

 

8.1 Två huvudprinciper för montering

Dold sockel

Stenen monteras direkt på ett gjutet fundament eller prefabricerad sockel, typ GRO-sockel under mark och dubbas i detta enligt med dubbar enligt avsnitt 8.4. Delen under mark skall vara minst 30% av stenens höjd över mark. Normalt placeras sockeln 50 mm under mark. Bilderna A1 och A2.

Fundamentet ska vara i ett stycke och med minst samma bredd och tjocklek som livstenen med basen minst 1,5 gånger tjockare livsten.

 

Synlig sockel av sten monterad på fundament av platsgjuten betong eller

lecablock

Standardhöjder för synlig sockel är 160 mm (bilderna C1 och C2) och 100 mm (bilderna B1 och B2). Hava stensockelns höjd är synlig. Fundamentets bas ska vara minst 1.5 ggr livstenens tjocklek. Varje fog mellan de olika socklarna över eller under marken skall sammanfogas med 2 rostfria dubbar av stål med kvalitet och dimension enligt tabellen i 5, ovan. Se bilderna A och B.

Kräver marförhållandena att särskilt tjälskjutande material ska finnas under jord är det önskvärt att detta finns tillgängligt på begravningsplatsen.

 

8.2 Platsgjuten montering

Platsgjuten montering kan ske där det inte går att använda prefabricerad sockel, typ GRO-sockeln. För platsgjutning rekommenderas färdigblandad grovbetong 0-8 mm med tryckhållfasthet minimun 10 Mpa, eller motsvarande. Bruksanvisningen måste följas.

Som exempel har provmonteringar gjorts i tre betongkvalitéer för platsgjutning:

Weber Nomix Blandningsfri torrbetong

Comibimix Plintbetong

Finja Gjuta enkelt

 

Alla tre var smidiga att arbeta med och härdade samma dag som monteringen. Efter en månad gjordes belastningsprov och alla tre monteringarna klarade 75 kg (750N) utan att röra sig. Dessa monteringsmetoder kan därmed anses som godkända enligt CGK:s krav och under förutsättning att bruksanvisningen följs.

 

A1. Dold sockel. Betongsockel under mark

 

 

Dold sockel. Livstenen dubbas direkt i betongen.

 

Om denna metod används måste monteringen ske i två steg. Först gjuts sockeln med dubbar. När betongen härdat monteras sockeln. (Om stenen monteras samtidigt med gjutningen kan stenen ej lossas från sockeln.)

 

B1. Synlig stensockel höjd 100 mm, dubba i fundament av betong.

 

 

Genomgående dubbar.

 

C1. Synlig stensockel höjd 160 mm, dubbad i fundament av betong.

 

 

 

Bilden till vänster: genomgående dubbar, till höger två dubbar i livstenen, två dubbar i fundamentet

 

8.3 Montering med GRO-sockel, standardutförande

 

Betong/leca-socklarna levereras i längder om 50, 60, 80 och 100 cm. De är 25 cm breda i basen och 25 cm höga.

 

A2 Dold sockel

 

B2 Synlig sockel 100 mm hög i granit.

 

C2 Synlig .sockel höjd 160 mm i granit

 

8.4. Krav på dubbar

 

Dubbarna ska vara av rostfritt stål med lägst kvalitet enligt SS-EN 14301.

 

Tabell 4. Livsten med dold sockel monteras direkt på gjutet fundament eller GRO-sockel

Vårdens höjd över mark

i mm

Dubbdiameter

mm

Max m2 per vård

med 2 dubb

Håldiameter i

livstenen mm

-700 14 0,90 16-18
701-1200 14 0,54 16-18
701-1000 16 0,90 18-20
1001-1200 18 0,90 20-22
1201-1500 18 0,54 20-22
1201-1500 20-25 1,50 27-29
för högre stenar ökas %-uellt

 

Dubb- och hållängd Längd
Dubbens längd i livstenen 70 mm
Dubbens längd i fundamentet 70-70mm
Total längd 140-150 mm
Dubbhålets längd i stenen >70 mm
För stenar över 1500 mm ökas %-uellt

 

Tabell 5. Livsten med synlig sockel

Vårdens höjd över marki mm Dubbdiametermm Max m2 per vårdmed 2 dubb Håldiameter ilivstenen mm
-700 14 0,90 16-18
701-1200 14 0,54 16-18
701-1000 16 0,90 18-20
1001-1200 18 0,90 20-22
1201-1500 18 0,54 20-22
1201-1500 25 1,50 27-29
För högre stenar ökas %-uellt