Ljusterö kyrka

Ny webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/osteraker

 

Norra Ljusterö fick sitt första kapell under 1600 talet, möjligen redan på 1500 talet. Kapellet byggdes inne i byn Mellansjö intill Mittensjön. Byn Mellansjö låg samlad på en kulle till laga skifte år 1865 då fler gårdar flyttades ut från byn. Ett nytt kapell ersatte det äldre under 1750 talet. Det förlades ca 250 m nordost om det gamla vid Mittensjön, som därefter fick heta Kyrksjön. Kapellet uppfördes av liggande timmer med utanpåliggande rödfärgad panel och brädtak.

Mot slutet av 1800 talet fattades beslut om ombyggnad och kapellet omgestaltades helt till dagens kyrka.

ljusterö kyrka

Foto:  Tommy Smeds