Kyrkoherden har ordet……

 Att vara kyrka är att hyvla trösklar

Ljusterö-Kulla församling, en församling med engagerade församlingsbor som värnar om bygden och kyrkorna. Tillsammans får vi fundera på vad det är att vara kyrka här, för både barn, unga och äldre, i Ljusterö-Kulla församling och i den världsvida kyrkan. 

Relativt nyligen hyvlade vi ner trösklar i prästgården- bokstavligt, som blivit för höga för att verksamhet skulle kunna bedrivas. Alla hjul måste enkelt kunna ta sig från rum till rum

Så är det med vår kyrka och vår församling också. Det handlar om att hyvla trösklar, att vi alla ska känna oss välkomna. I församlingen har vi två församlingshem och 2 kyrkor. Vi har ett kapell och två kyrkogårdar. Det är givna mötesplatser där vi får samtal om tron och om livet. Tillsammans får vi ställa frågor, ha samtal och inge hopp i tillvaron. Tillsammans med alla goda krafter är vi med och skapar Guds rike här på jorden. Ett rike som spränger gränser och värnar om alla människor.

Tillsammans får vi ha rastplatser i våra gudstjänster, där vi får känna gemenskap med Gud och varandra. Gudstjänsten blir betydelsefull om det har med våra liv att göra och om det handlar om den värld vi lever i. Det är just det som är tanken.

Ta kontakt med mig om du vill vara med att skapa mötesplatser eller engagera dig i gudstjänsten.

Guds rika välsignelse!

Ida Hallström Åsman

Kyrkoherde