Kontakt

Expeditionen
Expeditionen finns i bottenvåningen på det Nya Församlingshemmet som inryms i den totalrenoverade Prästgården. Expeditionstiden är kl 10-12 onsdagar och fredagar. Besök på andra tider bokas på telefon 08-542 422 74 (mån-fre kl 8-16). Besöks- och postadressen är:
Ljusterö-Kulla församling
Mellansjövägen 53  a
184 95 Ljusterö
 

Ida Hallström Åsman kyrkoherde
Telefon: 08-540 832 30
ida.hallstrom.asman@svenskakyrkan.se

           Ida Hallström Åsman
Erik Tegenborg Kantor (föräldraledig 16/7-31/12)
Telefon: 08-540 832 31
erik.tegenborg@svenskakyrkan.se
 IMG_2233

Erik Tegenborg                                       

Jan Ekström Kyrkokamrer och fastighetsansvarig
Telefon: 08-540 832 32
jan.ekstrom@svenskakyrkan.se
FullSizeRender          Jan Ekström
Bisse Thyrberg Kyrkokanslist
Telefon:08-540 832 33
bisse.thyrberg@svenskakyrkan.se
Bisse Thyrberg                        

      Bisse Thyrberg

Karin Fridblom Kyrkovaktmästare
Telefon: 08-540 832 34
karin.fridblom@svenskakyrkan.se
Karin Fridblom
       Karin Fridblom
Eva Malm Kyrkogårdsförman
Telefon: 08-540 832 35
eva.malm@svenskakyrkan.se
Eva Malm
       Eva Malm
Ljusterö-Kulla Församling
Postadress
Mellansjövägen 53  a
184 95 Ljusterö
Vxl: 08-542 422 74
Ljusterö kyrka
         Ljusterö kyrka