Kontakt

Expeditionen
Expeditionen finns i bottenvåningen på det Nya Församlingshemmet som inryms i den totalrenoverade Prästgården. Expeditionstiden är kl 10-12 onsdagar och fredagar. Besök på andra tider bokas på telefon 08-542 422 74 (mån-fre kl 8-16). Besöks- och postadressen är:
Ljusterö-Kulla församling
Mellansjövägen 53  a
184 95 Ljusterö

 

Ida Hallström Åsman kyrkoherde
Telefon: 08-540 832 30
ida.hallstrom.asman@svenskakyrkan.se

           Ida Hallström Åsman

 

Erik Tegenborg Kantor (föräldraledig 16/7-31/12)
Telefon: 08-540 832 31
 erik.tegenborg@svenskakyrkan.se

 IMG_2233

Erik Tegenborg                                       

 

Jan Ekström Kyrkokamrer och fastighetsansvarig
Telefon: 08-540 832 32
jan.ekstrom@svenskakyrkan.se

FullSizeRender          Jan Ekström

 

Bisse Thyrberg Kyrkokanslist
Telefon:08-540 832 33
bisse.thyrberg@svenskakyrkan.se

Bisse Thyrberg                        

        Bisse Thyrberg

 

Karin Fridblom Kyrkovaktmästare
Telefon: 08-540 832 34
karin.fridblom@svenskakyrkan.se

Karin Fridblom
         Karin Fridblom

 

Eva Malm Kyrkogårdsförman
Telefon: 08-540 832 35
eva.malm@svenskakyrkan.se

Eva Malm
         Eva Malm

 

 

Eva Svärd Mannerstedt Vikarierande kantor
Telefon: 08-540 832 31
eva.svard.mannerstedt@svenskakyrkan.se

 

 

.

.

.

.

Ida Nilsson Säsongsarbetare kyrkogården
Telefon: 0730 545 829
ida.a.nilsson@svenskakyrkan.se

 

         Eva Svärd Mannerstedt

        Ida Nilsson

 

 

Ljusterö-Kulla Församling
Postadress
Mellansjövägen 53  a
184 95 Ljusterö
Vxl: 08-542 422 74

 

Ljusterö kyrka
         Ljusterö kyrka