Information/ordningsregler

Redskap

Vattenkannor, redskap och vaser, som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen skall ställas tillbaka efter användandet. Det är inte tillåtet att ha glas, keramik och privata redskap på gravarna eftersom de kan skada personal och fordon.

 

Vatten

Vattnet på kyrkogårdarna stängs av tidigast den 1 oktober och sätts på igen senast den 15 maj beroende på väderleksförhållanden.

 

Gravlyktor och ljus

Gravlyktor och ljus får endat placeras på enskild gravplats och då under perioden 1 oktober – 1 maj.

Senast den 1 maj skall de tas bort av gravrättsinnehavaren. 15 maj tas de bort av kyrkogårdspersonalen av praktiska skäl för att inte försvåra arbetet under växtsäsong. En månad därefter skickas de till återvinning. Det är inte tillåtet med öppna gravljus, gravmarschaller/marschaller på gravarna.

 

Plantering av växter

Det går utmärkt att plantera ett- och fleråriga blommor. Vedartade växter får däremot ej planteras. Till vedartade växter hör vanliga buskar eller träd. t.ex alla barrväxter, tuja, häckplantor och rhododendron. Konstgjorda växter och andra dekorationer är ej tillåtna. Plantering får endast ske på den yta som hör till graven. Nummerstickor och övriga skyltar skall sitta i planteringsgruppen.