Kyrkoval

Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Ditt engagemang och din röst är viktig.

 

VALUPPTAKT lördag 9 SEPTEMBER kl. 11-14 

Inför kyrkovalet den 17 september arrangerar församlingen en valupptaktsdag i Prästgården Ljusterö med tillfälle att träffa de olika nomineringsgrupperna. Här kan du också förhandsrösta.

 

NÄR ÄR KYRKOVALET?

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

 

VAD VÄLJER JAG TILL?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i Österåkers pastorat (bildas 1/1 2018), till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Kyrkofullmäktige – församlingens/ pastoratets högsta beslutande organ
De bestämmer de ekonomiska ramarna och fattar beslut om den verksamhet som finns nära dig. Det kan gälla vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Stiftsfullmäktige – stiftets högsta beslutande organ
Svenska kyrkan är indelad i 13 geografiska områden, så kallade stift. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden, t.ex. kyrkoantikvariska frågor när en kyrka ska renoveras.

Kyrkomötet – Svenska kyrkans högsta beslutande organ
Kyrkomötet är kyrkans motsvarighet till Sveriges riksdag. De beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor såsom klimatfrågan, gudstjänstordningar och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

 

ÄR JAG RÖSTBERÄTTIGAD?

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen. Om du inte är medlem, kan du bli det här >>

 

NÄR KOMMER RÖSTKORTEN?

De röstberättigade får sitt röstkort i slutet av augusti. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

 

HUR GÖR JAG FÖR ATT RÖSTA?

Förtidsrösta
Det finns tre röstningslokaler för förtidsröstning. Här kan alla röstberättigade rösta. Medtag röstkort och legitimation.
Åkersberga Kyrkliga Centrum 4–9 september samt 11–16 september
Prästgården Ljusterö
Roslagskulla församlingsgård

På valdagen
Röstberättigad i Österåkers pastorat
Den 17 september 2017 har vallokalen i Åkersberga Kyrkliga Centrum på Bergavägen 13 öppet klockan 09.00–20.00 (med stängt för lunch). Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet.

Röstningslokal oavsett var du är kyrkobokförd
Här kan alla röstberättigade rösta oavsett var i landet du är kyrkobokförd. Medtag röstkort och legitimation.
Prästgården Ljusterö kl. 13.00-18.00
Roslagskulla församlingsgård kl. 09.00-11.00
Skärgårdsstadsskolan kl. 12.00-14.00
Vasagården i Rydbo kl. 16.00-18.00
Åkersberga Kyrkliga Centrum kl. 10.00-18.00
VAD RÖSTAR JAG PÅ?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper och är följande för val till kyrkofullmäktige i Österåkers pastorat (som bildas 1/1 2018):

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Frimodig kyrka
Levande kyrka i Österåkers pastorat
POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Vänstern i Svenska kyrkan

 

KAN JAG KANDIDERA?

Alla kan kandidera men det finns vissa krav för att kunna väljas. Det krävs att du på valdagen tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan och fyller 18 år senast på valdagen. Du ska också vara kyrkobokförd i det område valet gäller. För kyrkomötet gäller dock att du är valbar bara i det stift där du är kyrkobokförd.  Du som kandiderar ska också finnas med på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen. Cirka 33 000 personer har i dag förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan som de fått i direkta val.

 

För mer information gå till: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

 

Öppettider för Röstningslokaler i Ljusterö-Kulla församling
Datum 20170904 20170905 20170906 20170907 20170908 20170909 20170910
måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
Röstningslokal Ljusterö 8-10 14-16 18-20 17-19 10-12 11-13
Röstningslokal Roslagskulla 11-13 15-17 15:30-17:30 14-16 13-15 9-11
valdag
Datum 20170911 20170912 20170913 20170914 20170915 20170916 20170917
måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
Röstningslokal Ljusterö 8-10 18-20 16:30-18:30 17-19 10-12 11-13 13-18
Röstningslokal Roslagskulla 11-13 15-17 18-20 14-16 13-15 9-11 9-11