Musikundervisning

Vill du lära dig att spela eller sjunga?

Kontakta vik kantor Eva Svärd Mannerstedt på eva.svard.mannerstedt@svenskakyrkan.se för att undersöka möjligheten för detta.