Musikverksamhet

Musikverksamheten är en viktig del i församlingslivet.

I Ljusterö-Kulla församling finns det många sorters sångaktiviteter för alla åldrar. Musikverksamheten leds av Erik Tegenborg, tel. 08-540 832 31 eller erik.tegenborg@svenskakyrkan.se

Klicka på underrubrikerna för att läsa mer om de olika grupperna.

Klicka här för att läsa om sommarmusiken 2016